bombushka
Manufacturer Name Type
None RM-10 Bombushka Plane